1. روبیکاو چیست؟
    وبسایتی تحت نظر برترین استادان دانشگاهی که خدمات کارورزی را برای شما دانشجویان و فارغ و التحصیلان رشته های مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی با هزینه ی مناسب در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.
  2. هدف روبیکاو چیست؟
    روبیکاو تنها یک وبسایت نیست.رسالتی که بر عهده داریم ، ارتقای سطح کارورزی دانشجویان توسط مراجعان واقعی، تحت نظر برترین سوپروایزر ها و ارتقای فرهنگ مشاوره و روان درمانی در میان عموم مردم است.
  3. چرا باید به روبیکاو مراجعه کنم؟
    اگر دانشجوی ارشد مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی و یا بالاتر از آن هستید جهت کارورزی، اگر استاد هر کدام از این رشته ها هستید برای سوپرویژنی و اگر نیاز به مشاوره خانواده، تحصیلی،کودک و … دارید برای مشاوره ، روبیکاو پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.