مشاوره خانواده رایگان

مشاوره خانواده رایگان می تواند به صورت حضوری و غیر حضوری باشد.

در حال حاضر سبک های مختلف زندگی و همین طور افزایش مشکلات خانوادگی موجب شده است

تا نیاز به کمک گرفتن از یک مشاور خانواده در زندگی بیش از پیش احساس شود.


مشاوره رایگان خانواده

به دلیل پیچیدگی روابط و مشکلات و مسائلی که در زندگی به وجود می آید باعث می شود

تا کمک گرفتن از یک مشاور خانواده در جهت حل این مشکلات بسیار کمک کننده باشد.


مشاوره چیست؟

مشاوره به این معنی نیست که مشکلات به وسیله ی فردی دیگر به طور مستقیم حل می شود

بلکه مشاوره به معنی گرفتن اطلاعات لازم از یک فرد مطلع در این زمینه می باشد.

به گونه ای که فرد مراجعه کننده از مشاور اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرده

و به وسیله ی آن ها مشکلات خود را حل کند.


در حال حاضر مشاوره دارای زمینه های بسیار متنوعی بوده و جز یکی از مشاغل کلیدی جامعه محسوب می شود

ولی مهم ترین و رایج ترین نوع مشاوره، مشاوره روانشناسی است که مردم عادی بیشتر از آن بهره می برند.


مشاوره خانواده

یکی از زیر شاخته های مشاوره روانشناسی و روان درمانی، مشاوره خانواده می باشد

که برای جامعه بسیار مفید و مهم می باشد.

در واقع هدف مشاوره خانواده بهبود کیفیت روابط خانواده ها

و همین طور جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده ها می باشد.

تا بدین ترتیب موجب رشد و بالندگی افراد خانواده و در نتیجه افراد جامعه شوند.


در زندگی های امروزی به دلیل پیچیده تر شده مشکلات زندگی، افراد خانواده تحت فشار و استرس زیادی قرار می گیرند.

مشاوران خانواده متخصص و مجرب در روبیکاو به شما کمک خواهند کرد

تا افراد خانواده خود را با شرایط موجود وفق داده و بدین ترتیب از فشار استرس و مشکلات زندگی خانواده کاسته شود.