روبیکاو وبسایتی برای دانشجویان حوزه روانکاوی ، روانشناسی و علوم تربیتی است که توسط گروهی از اساتید این رشته درسال ۹۷ تاسیس و بنیان گذاری شده است.حاصل سال ها تفکر و تجربه ی خلا های آموزشی دانشگاه های سراسر کشور عزیزمان ایران موجب شد ، وبسایتی برای دانشجویان و مردم سرزمینم طراحی کنیم تا تلاش کنیم بهترین خدمات را در اختیار آنان بگذاریم.

شماره تلگرام : ۰۹۳۳۹۶۷۵۴۸۲۵